Archive for the ‘Od kropli do morza’ Category

POCZĄTEK DOŚWIADCZENIA

Doświad­czenie zaczynało się od tego, że wraz z mym współpracownikiem, Tedem Spencerem, wdra­pywaliśmy się na czwarte piętro z kompletem zakraplaczy do oczu. Na szczycie schodów doby­waliśmy jeden z zakraplaczy, napełnialiśmy go wodą, spoglądaliśmy na maleńki cel cztery piętra niżej, braliśmy poprawkę na wiatr, i wreszcie mogliśmy spuszczać krople. Szczęśli­wego lądowania! I rzeczywiście, nawet czasem lot […]

ŚREDNICA KROPLI

Kropla o średnicy 5 mm wytwarza ok. 300 pę­cherzyków, z których większość nie przekracza 100 mikrometrów. Czy zgadlibyście, ile kropel powstaje przy rozprysku kropli 5-milimetrowej? Prawie 1000, a one z kolei wytwarzają ok. 2000 pęcherzyków. Dodając wszystko razem mamy więc ok. 2300 pęcherzyków powstających w chwili, gdy jedna kropla deszczowa wpada do morza! Doszliśmy do […]

KILKASET PĘCHERZYKÓW

Szybko, zanim pęche­rzyki zdołały wypłynąć, umieszczał kawałek szkła na powierzchni wody. W ten sposób chwy­tał pęcherzyki i mógł je policzyć. Ile ich było? Aż kilkaset pęcherzyków z jednego płatka śnie­gu; podobnie jak w przypadku kropel deszczo­wych, średnica większości nie przekraczała 100 mikrometrów. Chociaż i deszcz, i śnieg wytwarzają ogromne ilości pęcherzyków, opady każdorazowo obej­mują jedynie […]

PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI

Powiedziałem „jakoś”, ponieważ musimy jeszcze dokładnie Przyjrzeć się zdumiewającemu wydarzeniu, ja­kie towarzyszy pękaniu pęcherzyka. To właśnie miałem na myśli, gdy na początku tego rozdzia­łu wspomniałem o mieszkańcach Płaskolandii i niebezpieczeństwach, na jakie nieustannie był­by narażony ten z nich, który musiałby żyć na powierzchni morza. Gdyby zdarzyło mu się zna­leźć na powierzchni pękającego pęcherzyka, za­żyłby przejażdżki, […]

W MORZU I W ORANŻADZIE

Pęcherzyki w morzu i bąbelki w oranżadzie (lub jakimkolwiek innym gazowanym napoju) mają tylko jedną wspólną cechę — jedne i dru­gie pękając wyrzucają w powietrze krople. Jeśli chodzi o oranżadę, prawdopodobnie sami już to wielokrotnie sprawdziliście, chociaż wąt­pię, czy z pełną świadomością. Dobrze pamię­tam, jaką miałem w dziedziństwie uciechę pijąc oranżadę, nie tyle dlatego, że […]

PRĄDY POWIETRZNE

Gdyby tak było, pewnie, zapytawszy o to kogoś starszego, otrzymalibyśmy odpowiedź, jaką dorośli zwykle zbywają tego rodzaju „dziecinne” pytania: „To sprawiają prądy powietrzne” lub „Spytaj nau­czycielkę. Za to jej płacą, żeby wiedziała takie rzeczy”. Wiedzieliśmy, że oranżada łaskocze twarz i mieliśmy to z głowy.Jeżeli nigdy nie doznaliście tego uczucia pijąc gazowane napoje, proponuję, abyście wykonali doświadczenie. […]

ZE SZKLANEJ RURKI

Najwyższy czas zabrać się ostro do tych pęcherzyków i wykryć, dlaczego w powietrzu pojawiają się tajemnicze krople wtedy, gdy pęka bąbelek. Sprawy te możemy poznać, wytwarza­jąc serię banieczek o jednakowych rozmiarach i sprawiając, żeby jedna za drugą pękały do­kładnie w tym samym miejscu. Zacznijmy od zbadania, czy wszystkie pęcherzyki tej samej wielkości pękają tak samo. […]