KONTAKT MORZA Z PŁYNNĄ LAWĄ

Chociaż Bjórnsson wykazał z całkowitą oczy­wistością, że podczas kontaktu morza z płynną lawą powstają dodatnio naładowane chmury, wciąż musi pozostać otwarte pytanie, skąd się bierze dodatni ładunek, który notowaliśmy pod­czas gwałtownych wybuchów na Surtsey, Wprawdzie dzięki pracy Bjórnssona wydaje się wysoce prawdopodobne, że nawet tam wodą morska jest przyczyną dodatniego ładunku, lecz dopóki nie odpowie… Czytaj więcej »

BEZ WĄTPLIWOŚCI

Tym razem nie było wątpliwości. Ta “długa pozioma smuga chmury nosiła dodatni ładunek, który musiał powstawać w miejscu jej narodzin, gdzie morze rozpryskiwało się na płynnej lawie. Gdy chmura wznosiła się z morza, zagęszczenie ładunku dodatniego wynosiło, według później wykonanych .obliczeń, co najmniej milion ła­dunków elementarnych na każdy centymetr sześcienny.Bjórnsson jeszcze dwukrotnie odwiedził Surt­sey helikopterem,… Czytaj więcej »

SPŁYWAJĄCA DO MORZA LAWA

Długie, gęste pióropusze białej chmury wzniosły się w powietrze, a wiatr je unosił daleko. Przez wiele miesięcy lawa wyle­wała się i wpływała do morza .24 lipca Sveinbjórn Bjórnsson z State Elec- tricity Authority w Islandii, jeden z islandzkich uczonych, którzy uczestniczyli w naszej wypra­wie na Surtsey, popłynął dokoła Surtsey. Znaj­dował się on ną pokładzie statku… Czytaj więcej »

OSTATECZNY DOWÓD

Ostateczny dowód na to, że woda morska wle­wająca się na gorącą lawę wytwarza ładunek, można prawdopodobnie uzyskać przez wykona­nie pomiarów gradientu potencjału w pobliżu chmur powstających wtedy, gdy płynna lawa spływa z lądu do morza. W porównaniu z ob­serwowanymi przez nas wybuchami na Surtsey, taka sytuacja jest stosunkowo nieskomplikowa­na. Nie byłoby wątpliwości, że woda morska… Czytaj więcej »

ABSOLUTNA PEWNOŚĆ

Czy mamy absolutną pewność, że woda mor­ska upadała na lawę? Widziałem, jak wlewała się ona do krateru, ale skąd mam wiedzieć, czy nie zamieniła się w parę pod wpływem strasz­liwego gorąca? A jeśliby nawet istotnie zetknę­ła się z lawą (w co jestem skłonny wierzyć), dla­czego nie był wyniesiony w powietrze równy co do wielkości, lecz… Czytaj więcej »

LAWA WPŁYWA DO MORZA

Wszyscy uczestnicy wyprawy na Surtsey od­jeżdżali zadowoleni. Uczeni, którzy pracowali na pokładzie samolotu, cieszyli się, ponieważ ich instrumenty spisywały się doskonale; Vonnegut Moore, ponieważ błyskawica pojawiała się bez powstawania silnej ulewy i gradu ; Hughes, ponieważ wyprawa, którą zorganizował, udała się tak bardzo, a ja, ponieważ stwierdziliśmy, że w chmurach Surtsey znajduje się ładunek do­datni.Na podstawie… Czytaj więcej »

CIEKAWOŚĆ ZAPISU

Byliśmy bardzo ciekawi, czego dowiemy się ostatecznie z zapisu gradientu potencjału; czy będzie on zgodny z danymi uzyskanymi przez tych, którzy przez cały tydzień latali nad Surt­sey, oraz przez Bernarda Vonneguta przed ty­godniem. Mieliśmy jednak czekać jeszcze ponad miesiąc, zanim okazało się, że wszystkie pomiary wskazywały na jeden możliwy wniosek: chmury wznoszące się z krateru… Czytaj więcej »